Kuidas lihtsalt motiveerida oma töötajaid?

Üha populaarsust koguv Firmabändi võistlus alustab järgmisel aastal oma kolmanda hooajaga.
Seni osalenud 35 ettevõtet ja organisatsiooni on meile endile ühest küljest üllatav, kuid samas on selge, et mingil eluetapil on mõne pilli kätte võtnud ja seda aktiivselt harjutanud väga suur hulk inimesi üle Eesti, kellest enamik on mõne ettevõtte või organisatsiooniga lepinguliselt seotud.

Firmaspordis on erinevad võistlused toimunud juba aastakümneid ning loonud võimaluse spordilembelistel inimestel ennast välja elada ja kogeda võistluste hasarti. Samas inimesed, kelle kireks muusika ja bänditegemine, on pidanud leppima prooviruumi või heal juhul oma firmapeol üles astumisega.

See on kindlasti tore, kuid hoopis teine asi on tulla suurele lavale, kus on professionaalne tehnika ja valgus. See loob eeldused, et saada unustamatu kogemus. Nii mõnegi harrastusmuusiku jaoks on see tema muusikalise unistuse täitumine, mis annab energiat ja jõudu ka igapäevasteks tegemisteks.

Kuid võistlusel osalemisest ei lõika kasu ainult bändis olevad inimesed, vaid kogu töökollektiiv tervikuna. Täna on ettevõtete üks suuremaid probleeme, kuidas oma töötajaid motiveerida, neid rohkem ühendada ja ühise eesmärgi nimel tegutsema panna? Sest kui motivatsiooni ei ole, siis hakatakse üsna kiiresti otsima uut töökohta.

See, kui töökollektiiv ühiselt oma bändile lava ees kaasa elab, oma firma ja bändi sümboolikat lehvitab ning sellega ennast välja elab, on üks lihtsamaid viise, kuidas töötajates ühtekuuluvustunnet ja seotust ettevõttega tekitada.

Lisaks on ka ettevõttel võimalus kogu sündmust turunduse huvides ära kasutada. Nii lava kui ka kaasa elama tulnud töötajatest fänne on võimalik panna edastama ettevõtte sõnumit ning kuvandit. Peale võistlust levivad need tava- ja sotsiaalmeedias nii piltide kui videotena loendamatu arvu inimesteni.

Samas on kõik lülid omavahel seotud: mida rohkem panustab ettevõte, seda rohkem tuleb kohale töötajaid ning seda parem tunne on bändil ja seda rohkem energiat jagavad nad oma esinemisega kaastöötajatele.

Hea näide on parima fänkonna auhinna saanud Proekspert ja nende bänd 100% Pro, kelle personalijuht Tiina Saar ka paarile küsimusele vastas.

Mis kasu sai teie ettevõte Firmabändi võistlusel kaasalöömisest?

Esimeses järjekorras said meie inimesed võimaluse loovaks eneseväljenduseks. Paljud polnud aastaid pilli harjutanud ja nüüd oli eesmärk, mille nimel kokku tulla ja uinunud oskused taas ellu äratada. Bändi liikmed olid üle ettevõtte, mis tähendas omakorda koostööd ka erinevate inimeste vahel, kes igapäevaselt kokku ei puutu. Väga palju elevust tekitas teadmine ja kogemus midagi täiesti nullist üles ehitada.

Samal ajal kui bänd prooviruumis kohtus ja omaloomingulist repertuaari esinemiskõlbulikuks lihvis, elas ettevõtmisele kaasa ka kogu ülejäänud kollektiiv. Nii poolfinaalis kui ka finaalis paistis välja, kuidas seesugused ettevõtmised firmat ühe mütsi alla toovad. Koguni sedavõrd, et pälvisime parima fänniklubi auhinna. Peamine kasu oligi ettevõtte identiteedi tugevdamine. Ja tunne, et kõik on võimalik, kui vaid tahad.

Millist lisaväärtust loob teie ettevõttele oma firmabändi olemasolu? 

Meie ettevõtte kontekstis võib öelda, et julgustab uutele mõtetele ja projektidele. Innustab ja ärgitab loovust. Seda saab kasutada ära nii sise- kui ka välisturunduses. Bändi saab siduda ettevõtte väärtustega, näiteks Proeksperdi väärtusteks on algatusvõime, kasulikkus, professionaalsus, armastus, inspiratsioon ja ausus. Bändi loomises on pea kõik väärtused haaratud. Uute inimeste värbamisel tekitab see näiteks alati elevust, et meil bänd on, ning on heaks näiteks, et meie ettevõttes on kõik võimalik, kui vaid tahad.